Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 18/07/2023 (GRAU SUPERIOR) i Llista d’espera