CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Escola
Solc Nou
cicle formatiu farmàcia
Escola Solc Nou

Característiques del Cicle

Ens preocupa donar una formació aplicable a la feina que realitzaràs. Per això:

 1. Et familiaritzaràs amb el món del medicament i de la farmàcia, i, sobretot, et prepararàs per a realizar una correcta atenció a l’usuari de productes parafarmacèutics, com són la Cosmètica, Fitoteràpia …
 2. Coneixeràs la manera d’elaborar oficinals i fórmules magistrals, al nostre laboratori. També efectuaràs anàlisis clíniques senzilles.
 3. Faràs pràctiques en una oficina de farmàcia o en un Servei de Farmàcia Hospitalària.
 4. Realitzaràs nombroses visites i tallers pràctics oferts per laboratoris farmacèutics, col·legis professionals i altres serveis sanitaris.
 5. Utilitzaràs el programa informàtic especialitzat en la Gestió de les Farmàcies

 

Com veus, estem a prop del món laboral!

Tenim una borsa de treball que permet una bona taxa d’inserció laboral.

Accés al Cicle

Amb titulació:

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d’Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

 

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat.
 • Està exempt de la prova d’accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat que, amb anterioritat, hagués superat un cicle formatiu de grau mitjà a què hagués accedit per la prova d’accés.
 • Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

Primer curs (Nou currículum)

Segon curs

Disposició i venda de productes (66h)

Oficina de Farmàcia (198h)

Dispensació de Productes Farmacèutics (251h)

Dispensació de Productes Parafarmacèutics (231h)

Operacions Bàsiques de Laboratori (132h)

Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques (99h)

Català professional (66h)

Anglès professional (66h)

Digitalització aplicada als sectors productius (33h)

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (33h)

IPO Itinerari personal per l’ocupabilitat I (99h)

Primers Auxilis (66h)

Formulació Magistral (198h)

Promoció de la Salut (132h)

IPO Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (66h)

Projecte intermodular (198h)

Mòdul professional optatiu (66h)

Llibres i material

On treballaràs?

PFAR