Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Escola
Solc Nou
cicle formatiu farmàcia
Escola Solc Nou

Característiques del Cicle

Ens preocupa donar una formació aplicable a la feina que realitzaràs. Per això:

 1. Et familiaritzaràs amb el món del medicament i de la farmàcia, i, sobretot, et prepararàs per a realizar una correcta atenció a l’usuari de productes parafarmacèutics, com són la Cosmètica, Fitoteràpia …
 2. Coneixeràs la manera d’elaborar oficinals i fórmules magistrals, al nostre laboratori. També efectuaràs anàlisis clíniques senzilles.
 3. Faràs pràctiques en una oficina de farmàcia o en un Servei de Farmàcia Hospitalària.
 4. Realitzaràs nombroses visites i tallers pràctics oferts per laboratoris farmacèutics, col·legis professionals i altres serveis sanitaris.
 5. Utilitzaràs el programa informàtic especialitzat en la Gestió de les Farmàcies

 

Com veus, estem a prop del món laboral!

Tenim una borsa de treball que permet una bona taxa d’inserció laboral.

Accés al Cicle

Amb titulació:

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d’Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

 

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat.
 • Està exempt de la prova d’accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat que, amb anterioritat, hagués superat un cicle formatiu de grau mitjà a què hagués accedit per la prova d’accés.
 • Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

Primer curs

Segon curs

M1 Oficina de Farmàcia (132h)

M2 Dispensació de Productes Farmacèutics (198h)

M3 Dispensació de Productes Parafarmacèutics (165h)

M6 Disposició i venda de productes (66h)

M7 Operacions Bàsiques de Laboratori (132h)

M9 Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques (99h)

M10 Formació i Orientació Laboral (66h)

M4 Formulació Magistral (132h)

M5 Promoció de la Salut (99h)

M8 Primers Auxilis (66h)

M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora (66h)

M12 Anglès Tècnic (99h)

M13 Mòdul de síntesi (264h)

M14 Formació en Centres de Treball (416h)

Llibres i material

On treballaràs?

PFAR on treballaras