CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Escola
Solc Nou
cicle formatiu farmàcia
Escola Solc Nou

Característiques del Cicle

Ens preocupa donar una formació aplicable a la feina que realitzaràs. Per això:

 1. Et familiaritzaràs amb el món del medicament i de la farmàcia, i, sobretot, et prepararàs per a realizar una correcta atenció a l’usuari de productes parafarmacèutics, com són la Cosmètica, Fitoteràpia …
 2. Coneixeràs la manera d’elaborar oficinals i fórmules magistrals, al nostre laboratori. També efectuaràs anàlisis clíniques senzilles.
 3. Faràs pràctiques en una oficina de farmàcia o en un Servei de Farmàcia Hospitalària.
 4. Realitzaràs nombroses visites i tallers pràctics oferts per laboratoris farmacèutics, col·legis professionals i altres serveis sanitaris.
 5. Utilitzaràs el programa informàtic especialitzat en la Gestió de les Farmàcies

 

Com veus, estem a prop del món laboral!

Tenim una borsa de treball que permet una bona taxa d’inserció laboral.

Accés al Cicle

Amb titulació:

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d’Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

 

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat.
 • Està exempt de la prova d’accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat que, amb anterioritat, hagués superat un cicle formatiu de grau mitjà a què hagués accedit per la prova d’accés.
 • Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

Primer curs

 • M1 Oficina de Farmàcia 132 Hores
 • M2 Dispensació de Productes Farmacèutics 198 Hores
 • M3 Dispensació de Productes Parafarmacèutics. 165 Hores
 • M6 Disposició i venda de productes 66 Hores
 • M7 Operacions bàsiques de laboratori 132 Hores
 • M9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 66 Hores
 • M10 Formació i Orientació Laboral 66 Hores

Segon curs

 • M4 Formulació Magistral 132 Hores
 • M5 Promoció de la salut 99 Hores
 • M8 Primers Auxilis 99 Hores
 • M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66 Hores
 • M12 Anglès tècnic 99 Hores
 • M13 Mòdul síntesis 264 Hores
 • M14 FCT 416 Hores

On treballaràs?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Tècnic en Farmàcia
 • Tècnic Auxiliar de Farmàcia
 • Tècnic de Magatzem de Medicaments
 • Tècnic en Farmàcia Hospitalària
 • Tècnic en Establiments de Parafarmàcia

Llibres i material