Trets d'identitat

Escola
Solc Nou

A la nostra escola trobaràs...

Trets didentitat Solc Nou

Els nostres valors són...

JUSTÍCIA

JUSTÍCIA

Creiem que la justícia a l’escola aporta igualtat, un sentiment més fort de comunitat, més i millor convivència i potencia les relacions socials pacífiques.

APODERAMENT DE LA PERSONA

APODERAMENT DE LA PERSONA

Volem desenvolupar en la comunitat educativa confiança en les seves capacitats, en el seu potencial i en la importància de les seves accions per afavorir una vida positiva.

DIFERÈNCIA

DIFERÈNCIA

Considerem la disponibilitat cap al diàleg com a mitjà per afrontar les relacions amb els altres. Acceptem i respectem la diferència com una forma de respecte i tolerància activa.

DIÀLEG

DIÀLEG

Considerem el diàleg com a la millor forma, l’única legítima, d’abordar els conflictes i les diferències entorn d’aquelles qüestions en què no coincidim.

EQUITAT

EQUITAT

Fomentem la igualtat d’oportunitats de totes les persones a partir del repartiment proporcional i just del tot tipus de recursos.

COL·LABORACIÓ

COL·LABORACIÓ

Les relacions interpersonals són imprescindibles pel creixement professional i personal de tota la comunitat educativa.

ESFORÇ

ESFORÇ

La comunitat educativa valora la capacitat de vèncer les resistències, d’aconseguir quelcom superant dificultats.

SOLIDARITAT

SOLIDARITAT

Promovem l’ajuda als altres de forma desinteressada, la voluntat i l’acció altruista per viure en un món més just.

ESPERIT DE SERVEI

ESPERIT DE SERVEI

Servir als altres, a la societat i a la comunitat impregna el dia a dia a l’escola i també els estudis que impartim.

COMPROMÍS

COMPROMÍS

Valorem la implicació i l’acció compromesa amb la missió educativa del centre des d'una visió cristiana-vicenciana.