CFGS d'Educació Infantil

Escola
Solc Nou
_DSC9746
Escola Solc Nou

Educació Infantil

El títol de tècnic/a superior en Educació Infantil capacita per programar i avaluar activitats d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament–aprenentatge a infants de 0 – 6 anys.

El nostre pla pedagògic potencia l’educació en valors des d’una metodologia dinàmica, tenint en compte les diferents necessitats individuals i socials. En aquest sentit, comptem amb una iniciativa innovadora: Els projecte d’aprenentatge servei (ApS) on es duu a terme una pràctica solidària d’allò après a l’aula.

Els continguts teòrics es complementen amb la Formació en Centres de Treball (FCT) en diversos Centres Educatius de la ciutat que col·laboren amb nosaltres.

A més, realitzem diverses sortides didàctiques per tal de complementar el procés d’aprenentatge: ludoteques, espais familiars, escoles bressol, centres de recursos, centres d’atenció especial a la infància…

Per desenvolupar la formació i assolir les competències pròpies dels futurs i futures tècnics/es d’Educació Infantil, disposem de recursos específics i comptem amb aules perfectament equipades.

Accés al Cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

 • tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista, 
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP), 
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat. 

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

Primer curs

Segon curs

M1 Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social (99h)

M2 Didàctica de l’educació infantil (165h)

M3 Autonomia personal i salut infantil (132h)

M4 El joc infantil i la seva metodologia (165h)

M6 Desenvolupament cognitiu i motriu (132h)

M7 Desenvolupament sòcioafectiu (99h)

M10 Formació i Orientació Laboral (66h)

M5 Expressió i comunicació (198h)

M8 Habilitats socials (132h)

M9 Primers auxilis (66h)

M11 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

M12 Projecte d’atenció a la infantesa (231h)

M13 Formació en Centres de Treball (449h)

Llibres i material

Sortides acadèmiques i professionals

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Educador/a infantil al primer cicle (0-3 anys) en una llar d’infants
 • Tècnic/a especialista en Educació Infantil a I3
 • Educador/a en programes i serveis en activitats de temps lliure i oci (0-6 anys): ludoteques, biblioteques, granges escoles, colònies, espais d’animació, etc.
 • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social
 • Animadors d’activitats, turisme i hosteleria

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

On treballaràs?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Llars d’Infants
 • Parvularis
 • Serveis Socials i Culturals
 • Ludoteques
 • Colònies Infantils

Accés a la Universitat

Des del CFGS d’Eduació Infantil es pot accedir directament a la universitat i sense obligació de fer cap prova. (*) La nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Informació sobre els diferents estudis universitaris

Per consultar tot allò relacionat amb l’accés a la Universitat (calendari de preinscripció i matrícula, PAU, etc.) heu d’accedir al següent enllaç.

 

PRESENTAR-SE A LES PAU:

 • No és obligatori presentar-se a les PAU. 
 • Les PAU serveixen per pujar la nota del CFGS
 • Els alumnes es poden presentar a un màxim de tres matèries específiques (encara que només comptaran les dues millors notes).
 • Ponderen la nota dels 2 exàmens que aprovis (a partir de 5) i sumaràs 0.1*nota -o- 0.2*nota.
 • Els alumnes s’hauran de presentar a aquelles matèries que ponderin segons la carrera que els hi interessi. Vegeu la taula de ponderacions.
 • Si fa dos cursos o menys que l’alumne ha fet les PAU, pot ponderar les matèries específiques que va fer.
 • Més informació fent click aquí

 

CALENDARI PAU

 • Matrícula a prova: de dilluns 15 a divendres 26 de maig de 2023 
 • Prova: dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 de juny de 2023 
 • Resultats de la prova: dijous 22 de juny de 2023 
 • Matrícula convocatòria extraordinària: de divendres 21 a dimarts 25 de juliol de 2023 
 • Convocatòria extraordinària: dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7 de setembre de 2023 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA

 • Termini Preinscripció convocatòria juny:  del 7 de juny a l’1 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)
 • Publicació 1a assignació de places: 13 de juliol de 2023
 • Matrícula assignats en 1a preferència: del 15 al 20 de juliol de 2023
 • Per a més informació sobre el calendari de preiscripció universitària visiteu la pàgina oficial aquí.

 (*) Excepte per alumnes que vulguin estudiar magisteri. Per poder cursar Educació infantil i Educació primària (o la doble titulació) s’ha de tenir aprovada la PAP (Prova d’aptitud personal).

 

CALENDARI PAP

 • Matrícula a la PAP: de divendres 17 de febrer a dimecres 1 de març de 2023. 
 • Convocatòria ordinària: dissabte 15 d’abril de 2023.
 • Matrícula convocatòria extraordinària: de dilluns 12 a dimarts 20 de juny de 2023. 
 • Convocatòria extraordinària: dimecres 19 de juliol de 2023.