CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

Escola
Solc Nou
_DSC9688
Escola Solc Nou

Característiques del Cicle

El Tècnic en Cures Auxiliars desenvolupa la seva tasca col·laborant amb la resta de components de l’equip d’infermeria.

Té com a principal objectiu ajudar als alumnes a créixer com a persones i com a bons professionals. Disposa per a la formació tècnica d’aules adaptades a les necessitats de preparació de futurs Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria i de la col·laboració dels diferents hospitals on els alumnes realitzen la seva FORMACIÓ en Centres de Treball.

La formació humana s’aconsegueix completant el curs amb tot tipus d’activitats que fomenten el desenvolupament de les aptituds imprescindibles per poder dedicar la vida a la cura dels altres.

Destaquem com a particularitat del Centre la setmana solidària, l’assignatura d’ètica professional, les visites a centres per realitzar activitats solidàries, tutories individualitzades, agrupaments flexibles, atenció a la diversitat, debats sobre temes d’actualitat…

El nostre objectiu fonamental és formar millors persones per tal què tinguin cura d’aquells que pateixen qualsevol tipus de malaltia, independentment, de la seva edat, sexe, cultura o condició social.

Accés al Cicle

Amb titulació:

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d’Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

 

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat.
 • Està exempt de la prova d’accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat que, amb anterioritat, hagués superat un cicle formatiu de grau mitjà a què hagués accedit per la prova d’accés.
 • Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Què estudiaràs?

Un curs acadèmic (1.400 hores).

Curs acadèmic

 • Operacions administratives i documents sanitaris 60 Hores
 • L'ésser humà davant la malaltia 60 Hores
 • Benestar del pacient/client: higiene i moviment 60 Hores
 • Cures bàsiques d’infermeria 240 Hores
 • Primers auxilis 30 Hores
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material 90 Hores
 • Recolzament psicològic al pacient/client 60 Hores
 • Educació per la salut 30 Hores
 • Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 90 Hores
 • Relacions en l'equip de treball 60 Hores
 • Formació i orientació laboral 60 Hores
 • Formació en centres de treball 410 Hores
 • Crèdit de Síntesi 90 Hores
 • Etica professional 60 Hores

On treballaràs?

El curriculum actual d’aquest Cicle de Grau Mitjà, dota als alumnes dels coneixements necessaris per desenvolupar la seva professió a diferents àmbits com:

 • Unitats d’hospitalització dels hospitals generals en totes les especialitats mèdiques: pediatria, traumatologia, quiròfan, urgències, unitats de cures intensives, etc.
 • Centres sòciosanitarisHospitals de dia
 • Consultes dentals
 • Consultes de qualsevol altra especialitat mèdica
 • Centres de rehabilitació

Llibres i material