canal info

L’Escola Solc Nou, i tots els centres i obres de les Filles de la Caritat Província Espanya Est, han implementat un canal d’informació dins del grup de conformitat amb la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones per tal que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El canal de comunicació d’informació és la via preferent -per a treballadors, clients, proveïdors i altres- per informar sobre aquelles accions o omissions que poden ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Cal ressenyar que el canal ofereix la possibilitat que l’informant empleni el formulari de forma anònima, és a dir, sense haver d’emplenar cap dada d’identificació. En aquest cas, es reb un codi únic i una URL una vegada completat el formulari. Si us plau, cal guardar aquest accés per poder consultar en tot moment l’estat i la resolució de la comunicació. El canal adreça a un formulari on es podrà adjuntar la informació que es necessiti i serà la via de comunicació entre l’informant i l’Escola Solc Nou.

L’objectiu de la implantació d’aquest canal d’informació està emmarcat en la consolidació de la millora contínua de les Filles de la Caritat Província Espanya Est en l’alineament amb el Codi Ètic de la Província, les bones pràctiques corporatives i en la generació d’instruments que mitiguen el risc de la comissió de delictes i/o de sancions administratives.

Podeu accedir al canal prement AQUÍ o sobre la imatge amb les lletres Canal de comunicació.