Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició a 10/07/2023 (GRAU SUPERIOR)