Llista de sol·licituds que han demanat centre i ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 26/06/2023 (GRAU SUPERIOR)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 26/06/2023

Educació Infantil

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 26/06/2023