Els alumnes del CFGS d'Educació Infantil estudien dins el Mòdul 1 Intervenció amb menors en risc social aquest recurs d'acció socioeducativa.