Els alumnes de 2n TEI han sensibilitzat a la resta de l'escola sobre els Drets dels infants. 

Cada 20 de novembre es celebra els Dia Internacional dels Drets dels Infants. A l'escola Solc Nou sempre ho treballem.