Jornada APS 2015-2016

De nou aquest curs, el dia 23 d’Octubre s’ha celebrat a Solc Nou una Jornada sobre els projectes APS (Aprenentatge-Servei), per començar a introduir en els alumnes aquest concepte i sobre els diferents projectes dels quals ells en seran protagonistes. 

A l’inici de la jornada, els alumnes han visualitzat un petit fragment de la pel•lícula "Cadena de Favores" i han reflexionat sobre quines accions solidàries han realitzat fins al moment, tot recollint-les en petits post-its. 

Tot seguit, a cada aula, els alumnes s’han organitzar en petits grups per tal d’establir una primera definició del concepte d'APS. I l’han contrastat amb les explicacions del tutor, que a través d'un power point i altres experiències d'APS de l'escola, els hi ha explicat la metodologia d'APS.

A continuació, els alumnes han treballat sobre unes fitxes on s’expliquen altres experiències d'APS d'altres entitats i han buscat, de cadascun dels projectes, l’aprenentatge i el servei, tot diagnosticant la necessitat de l'entorn. 

I per finalitzar la jornada, les alumnes de 2n TEI del torn de tarda han dinamitzat la cloenda amb la representació del conte “El Floquet de Neu” que ha convidat a la reflexió per part de tots els alumnes. Reflexions que han estat penjades a l’arbre del vestíbul en forma d’un floc de neu: les nostres accions, per petites que siguin, poden acabar tenint un pes important per canviar la nostra societat.