Jornada APS

A l'inici de curs, els alumnes de l'Escola Solc Nou participen en una Jornada de Sensibilització i Reflexió sobre APS i els projectes d'Aprenentatge-Servei que es porten a terme al centre. En aquesta jornada se'ls hi explica el concepte APS, reflexionen sobre diferents experiències i coneixen els projectes APS dels quals en seràn protagonistes. Tot aixó, amb diferents activitats proposades pel professorat per tal que els alumnen entenguin en que consisteix la metodologia dels projectes APS.

Curs 2016-2017

Curs 2015-2016

Curs 2014-2015