Els alumnes de 1er curs de PFAR inicien la pràctica de les dissolucions dins M7 UF 1