Accés al Cicle

  •   Amb el títol del batxillerat i
  •   Havent superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.